Home » Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie

te vroegwakker worden

Wordt u iedere dag te vroeg wakker en voelt u zich overdag niet uitgerust?

Wilt u misschien uw slaapmedicatie afbouwen?

Heeft u problemen met inslapen?

BETER SLAPEN KUNT U LEREN! 

Leer wat je eraan kan doen met hulp van de slaapoefentherapeut.

We beginnen met een intake. We brengen samen de onderliggende oorzaken van uw slaapproblemen systematisch in kaart en bespreken hoe verkeerde slaapgewoonten en slaapgedrag, overdag en ‘s-nachts, van invloed zijn op uw klachten.

Behandeling van slaapproblemen

  • U krijgt inzicht in hoe uw problemen uw slaap beïnvloeden
  • U leert wat goed slaapgedrag en gewoonten zijn en wat uw slaap kan verbeteren
  • We verbeteren uw slaapritme
  • Cognitieve gedragsmatige therapie gericht op slaap (volgens J. Beck); u leert uw gedachten over slaap te veranderen zodat u er geen hinder meer van hebt
  • U leert ontspanningsoefeningen die passen bij uw specifiek verstoorde slaapritme
  • Coping stijl:  leer adequater omgaan met de gevolgen van uw klachten waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen

 

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

doorslapen beter tips

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerderevragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage: naar uw huisarts, praktijkondersteuner of specialist.

Behandeling bedraagt gemiddeld 6 – 9  consulten.

slaapmedicatie vs. therapie  boek slaapproblemen zelfhulp