Home » Oefentherapie

Oefentherapie

Wat doet een oefentherapeut?

Oefentherapie Cesar | Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het aanleren van een ander houdings- en bewegingsgedrag waardoor lichamelijke klachten verminderen, verholpen of voorkomen kunnen worden. U leert zelf iets aan de klachten te doen, zodat klachten minder snel of niet meer terugkeren.

Klachten kunnen ontstaan als gevolg van een ongunstige houding bijvoorbeeld tijdens het werken, een belastende werkomgeving, musiceren en tal van andere factoren. Maar kunnen ook ontstaan door een te hoge belasting of ziektes. Klachten kunnen ervoor zorgen dat normale dagelijkse activiteiten niet meer naar wens gedaan kunnen worden. Door een motorisch leerproces wordt de patiënt vaardiger om het functioneren in het dagelijkse bewegen weer op te pakken.

Doel

. U bewust laten worden van hoe u (weer) efficiënter met uw lichaam om kunt gaan (gedragsverandering) – en klachten geen belemmering meer vormen is de kern van oefentherapie Cesar | Mensendieck. Laten ervaren wat de oplossingen kunnen zijn om activiteiten weer op te pakken is ons doel

Behandelig

Oefentherapie wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of indien medisch noodzakelijk aan huis van de patiënt. Elke individuele behandeling duurt 30 minuten.

Bij aanvang van de therapie wordt eerst een vraaggesprek gehouden om meer inzicht te krijgen in de eventuele klachten en dagelijkse activiteiten om zo uw hulpvraag duidelijk te krijgen en een behandelplan op te starten. Daarna wordt tijdens het onderzoek naar de belasting van uw houdings- en bewegingsgewoonten gekeken, of er stoornissen of beperkingen zijn. Er wordt een behandelplan opgesteld en besproken wat er aan uw houdings- en bewegingsgedrag verandert kan worden en hoe dit wordt aangepakt. Er worden voor u geschikte oefeningen op de oefenmat gedaan, er wordt een spiegel gebruikt zodat u zelf kan zien en daardoor bewust wordt hoe u staat of beweegt. Door het thuis toe te passen komt u situaties tegen die niet gemakkelijk lopen, deze worden de volgende behandeling besproken. Zo leert u uw bewegingsgedrag te veranderen.

Verwijzing

Het kan zijn dat u verwezen wordt door uw huisarts of een specialist. Het is ook mogelijk zonder verwijzing naar de oefentherapeut te gaan, dan wordt er eerst een screening gedaan. Dit duurt ongeveer 15 minuten en bestaat uit het invullen van een vragenlijst en een vraaggesprek. Daarna wordt verder gegaan met het onderzoek.

oefentherapie-cranendonk